Hizmetlerimiz

Network Altyapı

Tüm Network altyapıları için profesyonel ve kesintisiz hizmet.

Datacenter Altyapı

Tüm Datacenter altyapıları için profesyonel ve kesintisiz hizmet.

Enerji Altyapı

Tüm Enerji altyapıları için profesyonel ve kesintisiz hizmet.

UPS Altyapı

Tüm UPS altyapıları için profesyonel ve kesintisiz hizmet.

Kablolama Altyapı

Tüm Kablolama altyapıları için profesyonel ve kesintisiz hizmet.

Wireless Altyapı

Tüm Wireless altyapıları için profesyonel ve kesintisiz hizmet.

Network Altyapınız için Profesyonel Hizmetler

İş Akışı ve Hizmet

İŞ AKIŞI; Günümüzde kablosuz (Wireless) ve mobil iletişim dünyasında çok hızlı ilerlemeler kaydedilse de bina ve kampus çözümlerinde önümüzdeki on yıla baktığımız zaman kablolu iletişimin hala popülerliğini ve uygulama alanlarını koruyacağı bir gerçektir. Bu yüzden müşterilerdeki mevcut yerel ağ (LAN) aktif cihazların performansı ne kadar yüksek olursa olsun, bunlar iyi bir yapısal kablo lama standardı üzerinde çalışmıyorsa network'ten istenilen verimin alınması mümkün olmayacaktır. Bunun için yapısal kablolamada doğru çözüm teknikleri hala önemini korumaktadır. Nedir yapısal kablo lama çözümü? Nelere dikkat edilmelidir? Nasıl olmalıdır? Gibi sorulara cevap bulabilmek için yapısal kablolamayı düşünce aşamasından kuruluşa kadar olan süreçte 3 ana ayırtmak mümkündür.

 

A) KEŞİF

 

Yapısal kablolamanın 1. aşamasını oluşturmakta ve kablo lama çalışmasının yapılacağı yere (bina, kampus) ve mevcut şartlara ait tanımlama çalışmalarını içermektedir. Aktif ve pasif olarak tanımlanacak kullanıcı uçları, varsa binalar arası geçişler oluşturulacak toplanma merkezlerinin belirlenmesi ile uçtan toplanma merkezlerine kadar yapısal kablo lamanın temel parçaları olan 'UTP ve Fiber Optik' Kabloların en uygun şartlarla geçeceği güzergahların oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır.

 

B)TASARIM/FİYATLANDIRMA

 

Yukarıdaki kriterlerle yapılacak keşif çalışmasından sonra doğru ürünlerin belirlenme aşaması olan tasarım gelmektedir. İyi bir keşfi neticesinde, yapılacak tasarımda kolaylaşmakta ve en iyi fiyata ulaşmak mümkün olmaktadır. Keşif aşamasından sonra aktif ve pasif uç sayıları, kablolar için geçiş güzergah mesafeleri belirlendikten sonra tasarım aşamasına geçilmektedir.

 

1- Patch Panel Sayısı: Toplam uç sayısına bağlı olarak 12, 24 ve 48 portlu Cat5E, Cat6 ve Cat7 tipte UTP/FTP/STP patch paneller önerilir. Ayrıca patch panellerin kurulacağı kabinet yüksekliği ve aktif cihazlara ulaşma mesafesine bağlı olarak aktarma kablolarının boyları belirlenir.

 

2- Kablo Tipi ve Metrajı: Yapılan keşif neticesinde, UTP/FTP/STP Cat5E, Cat6 veya Cat7 standartlarında kablolar önerilir.

 

3- Fiber Optik Kablo: Keşfe göre kullanılacak fiber optik kablonun yedekleri de dahil olmak üzere kaç damarlı olacağı, mesafelere bağlı olarak singlemode (SM) yada multimode (MM) kablo seçimi, kablo tipinin indoor/outdoor olarak belirlenmesi, sonlandırma, konnektör tipinin ST, SC yada standart olmayan MTRJ, LC olarak belirlenmesi, F/O kabloların kabinet içinde panellerde yada duvar tipi sonlandırma kutularında yapılacağının oluşturulma çalışmalarını içerir.

 

4- Priz Tipi ve Sayısı: Kullanıcıya gidecek uca göre sonlandırmanın nasıl yapılacağına bağlı olarak sıvaüstü, sıvaaltı yada masatipi prizlerin tekli, ikili yada dörtlü olarak belirlenmesi sağlanır. Burada kullanılacak aktarma kablolarının (patch cord) metrajının belirlenmesi gereklidir. Path Panel le masa yada çalışma ortamı arasındaki mesafenin 100 mt. yi aşamaması gereklidir.

 

5- Kabinet Tipi: Patch paneller, aktif cihazlar, kablo organizer'lar, ve bazen server larında konulduğu kabinetlerin U olarak yükseklikleri ile genişlik ve derinliklerinin uygun seçilmesi gereklidir. Kabinet içine en yatkın konulacak ürünler ve ortalama U değerleri belirlenir. Ayrıca kabinet içinde gelişmelere açık olacak biçimde yüzde 20 oranında bir alanda boş bırakılmalıdır. Yine kabinet içine konacak priz grubu, fan sayısı, sabit raf, hareketli raf sayıları da uygun seçilmek durumundadır. Deprem sabitlemesi yapılıp yapılmayacağı belirlenmelidir.

 

6- Kablo Korumalarının Boyutları ve Metrajının Belirlenmesi: Bina içinde yapılacak uygulamalarda kabloların hem korunması hem de estetik olarak görünüşünün sağlanması için uygun boyutlarda kablo korumaları. Ortama uygun olarak kablo kanalı, spiral, Boru, saç tava bina dışında da menhol, PVC Boru, Çelik Spiral seçilmelidir. Estetik, yerleşim yeri ile renk uyumluluk göstermesi önemlidir. TSE standartları ile uyumlu olması istenilen özellikler arasındadır.

 

7- Kullanılacak İlave Malzemelin Belirlenmesi: Özellikle network kablolarının döşenmesi sırasında kablo kanalı ile geçilemeyecek güzergahlarda duvar içi plastik boru, çelik tava/boru, elektrik etkilerine ve zorlamaya karşı korumayı sağlamak için spiral/boru kullanımı gerekir. Benzer ürünler özellikle zorlamalardan korumayı sağlamak için F/O kablolara da önerilir.

 

C) KURULUM

 

1- Tasarım çalışmalarından sonra kağıt üzerinde düşünülen yapının sahada kurulum çalışması başlıyor. Burada işi yapan uzman kişilere ihtiyaç duyulur. 

 

2- Kurulum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 

- Kabloların zorlama, bükülme gibi nedenlere maruz kalmadan standartlara uygun şekilde çekilmesinin sağlanması.

- Gerekli olduğu şartlarda Data ve F/O kabloların koruyucu malzemeler içine alınması (Kablo kanalı, çelik spiral tava/boru/tava,plastik boru gibi)

- Kullanıcı ve patch panel taraflarında özellikle standartlara uygun RJ45 ve F/O konnektör sonlandırılmalarının en az veri kaybını sağlayacak şekilde uzman kişilerce yapılması, test sonuçlarının alınması ve bunların yazılı olarak saklanması.

- Uç takibini kolaylaştırmak için etkili ve yıpranmayacak biçimde bir etiketleme çalışmasının yapılması.

- Müşterinin kurulan yapısal kablo lama hakkında bilgilendirilmesi.

 

*Sistemline Yapısal Kablolama ve Network Hizmetleri - www.sistemline.com

© 2017 - Sistemline Yapısal Kablolama - Tüm Hakları Saklıdır.